Πληροφορίες σχετικά με το Έργο

Ο Δήμος Χαϊδαρίου υλοποιεί το Έργο που αφορά στην παροχή «Ολοκληρωμένων υπηρεσιών και δράσεων πρόληψης και  αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» (Τμήματα Α & Β) και ειδικότερα: στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πληροφορίες σχετικά με το Έργο.