0
Ωφελούμενοι

Απολογιστικό ΔΤ Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Διαχείριση Συγκρούσεων στην Οικογένεια

Στις 24/5/2023, στο κέντρο  Hhub (Haidari Social Hub) Πνευματικό Κέντρο «Στέγη Πολιτισμού», πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Συγκρούσεων στην Οικογένεια» από τις ψυχολόγους του κέντρου Όλγα Ζούκα και Σταματία Νικολοπούλου και την κοινωνική λειτουργό Θεοδώρα Μπάρκα. 

Η συνάντηση ξεκίνησε με τη γνωριμία των μελών και την γνωστοποίηση των κανόνων για την ομαλή διεξαγωγή της. Στη συνέχεια, διευκρινίστηκε η εφαρμογή της ενεργητικής μεθόδου του Καταιγισμού Ιδεών, η οποία ήταν ο βασικός θεωρητικός κορμός της συνάντησης. Με βάση αυτό, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν λέξεις σχετικές με τον όρο σύγκρουση μέσα στην οικογένεια, ώστε να διαφοροποιηθεί ο όρος αυτός από αυτόν της ενδοοικογενειακής βίας και της σύγκρουσης γενικότερα.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν εκτενώς τα είδη των Συγκρούσεων και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν και να αναφέρουν πιθανά αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση εντός του οικογενειακού πλαισίου. Ακολούθησε παρουσίαση αυτών, από τους εισηγητές.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τα μέλη της ομάδας να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με τους αντιπαραγωγικούς τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων, ορμώμενοι από δικά τους βιώματα και να συζητηθούν αυτά στην ομάδα.

Τέλος, μέσω πάντα της ενεργητικής μεθόδου του Καταιγισμού Ιδεών, οι συμμετέχοντες ανέφεραν πιθανούς τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια, όπως για παράδειγμα τη συζήτηση ανάμεσα στο ζευγάρι έπειτα από μια σύγκρουση. Οι εισηγητές κατόπιν παρουσίασαν τους τρόπους διαχείρισης που αναφέρθηκαν, τονίζοντας ότι αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και κατέληξαν στην σημαντικότητα της  Τέχνης  του “ να ακούς και να ακούγεσαι ”.

Σημαντική επίσης πτυχή του επιμορφωτικού χαρακτήρα του σεμιναρίου, ήταν το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο μοιράζονταν οι εισηγητές -μέσω παρουσίασης (PowerPoint)- με τα μέλη της ομάδας, κάθε φορά που ολοκληρωνόταν μια θεματική ενότητα.

Στο τέλος της συνάντησης, ζητήθηκε από τα μέλη συγχρόνως με τους συντονιστές της ομάδας, να αναφέρουν και να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που επικράτησαν περισσότερο από άλλα κατά την διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, ώστε να υπάρξει η ανάλογη ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό νέων σεμιναρίων.

Στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο συμμετείχαν ωφελούμενοι του Hhub (Haidari Social Hub) και Δημότες Χαϊδαρίου.

Οι δράσεις του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι ανοιχτές στους Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το Έργο, τις  Δράσεις και τις Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθύνεστε:

«Hhub» (Haidari Social Hub)
Πνευματικό Κέντρο «Στέγη Πολιτισμού»
Υπεύθυνοι: ΜπάρκαΘεοδώρα, Φωκιανός Νικόλαος
Δ/νση: Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 36, Χαϊδάρι, ΤΚ 12461
Τηλέφωνο: 210 999 6339
email: info@hhub.gr
Ιστοσελίδα: www.hhub.gr
Εξυπηρέτηση κοινού:  09:00-17:00
«Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης»
Υπεύθυνος: Κοκάρας Μιχαήλ
Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως,Χαϊδάρι, ΤΚ  124 61
Τηλ: 213 204 7249
Email: mkokaras@haidari.gr
Εξυπηρέτηση κοινού: 08:00-14:00