0
Ωφελούμενοι

Απολογιστικό ΔΤ – Ασφάλεια στο σπίτι & Πρόληψη πτώσεων

Στις 19/09/2023 στο κέντρο Hhub (Haidari Social Hub) Πνευματικό κέντρο «Στέγη
Πολιτισμού», πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του κέντρου Επιμορφωτικό Σεμινάριο
με θέμα «Η Ασφάλεια στο Σπίτι και η Μυϊκή Ενδυνάμωση στην Πρόληψη των Πτώσεων
και των Ατυχημάτων». Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι
Φυσικοθεραπευτές Έρη Κουκοβάνη και Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ενημέρωσαν τους
συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία της πρόληψης των πτώσεων, τόσο σε θεωρητικό,
όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με την παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων σχετικά με την
συχνότητα εμφάνισης πτώσεων, έπειτα έγινε αναφορά στις επιπτώσεις και τέλος στα
ενδογενή αίτια που αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων. Στην συνέχεια, επισημάνθηκαν τα
μέτρα πρόληψης πτώσεων καθώς και τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας.

Ακολούθησαν τρεις δοκιμασίες αξιολόγησης πτώσεων, οι οποίες εκτελέστηκαν από το
σύνολο των συμμετεχόντων και πραγματοποιήθηκε επίδειξη και εκτέλεση ασκησιολογίου
μυϊκής ενδυνάμωσης.

Στο τέλος παρατέθηκαν ορισμένα «μυστικά» μακροζωίας, κάποιες επιπλέον συμβουλές,
συζητήθηκαν τα ανάλογα συμπεράσματα και μοιράστηκε φυλλάδιο με πρακτικές
συμβουλές για ασφάλεια στο σπίτι και πρόληψη των πτώσεων.

Οι δράσεις του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι ανοιχτές στους Δημότες του Δήμου
Χαϊδαρίου.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το Έργο, τις Δράσεις και τις Υπηρεσίες, μπορείτε να
απευθύνεστε :

«Hhub» (Haidari Social Hub)
Πνευματικό Κέντρο «Στέγη Πολιτισμού»

Υπεύθυνοι: Μπάρκα Θεοδώρα, Φωκιανός
Νικόλαος
Δ/νση: Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 36,
Χαϊδάρι, ΤΚ 12461
Τηλέφωνο: 210 999 6339
email: info@hhub.gr
Ιστοσελίδα: www.hhub.gr
Εξυπηρέτηση κοινού: 09:00-17:00

«Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής &
Αλληλεγγύης»

Υπεύθυνος: Κοκάρας Μιχαήλ
Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως,
Χαϊδάρι, ΤΚ 124 61
Τηλ: 213 204 7249
Email: mkokaras@haidari.gr
Εξυπηρέτηση κοινού: 08:00-14:00